چت
 
چت | چت روم | چت روم فارسی | عسل ناز چت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چت روم

چت

چتروم


چت روم شلوغ

چت روم فارسی

عسل ناز چت

باران چت

چت,چتروم,چت روم,چت روم فارسی,چت روم شلوغ,عسل ناز چت,ققنوس چت,ناز چت,باران چت
ناز چتچت روم,چت,چتروم,عسل ناز چتچت کردن,سایت چت,چت روم شلوغ,چت روم فارسی,چت روم ایرانیققنوس چت,چت کردن,اپارات چت,وی چت,یاهو چت,الکسا چت,بیتوته چت,رایتل چت,همراز چت,مخفی چت,تلگرام چت,مشهد چت,اصفهان چت,شیراز چت,گروپ چت,فال چت,تنها چت,اسیره چت,احساس چت,بابل چت,تبریز چت,ملودی چت,تالار چت,مهسان چت,معروف چت,عسل ناز چت اصلی

چت روم شلوغ

چت روم فارسی

عسل ناز چت

باران چت

چت,چتروم,چت روم,چت روم فارسی,چت روم شلوغ,عسل ناز چت,ققنوس چت,گُل یخ چت,باران چتگُل یخ چتچت روم,چت,چتروم,عسل ناز چتچت کردن,سایت چت,چت روم شلوغ,چت روم فارسی,چت روم ایرانیققنوس چت,چت کردن,اپارات چت,وی چت,یاهو چت,الکسا چت,بیتوته چت,رایتل چت,همراز چت,مخفی چت,تلگرام چت,گُل یخ,گیلان,گیلان چت,مشهد چت,اصفهان چت,شیراز چت,گروپ چت,فال چت,تنها چت,اسیره چت,احساس چت,شمال چت,بابل چت,تبریز چت,ملودی چت,تالار چت,مهسان چت,معروف چت,عسل ناز چت اصلیگیلان چت

چت

چتروم

چت روم

چت روم

باران چت

چت باران

عسل ناز چت

ققنوس چت

گُل یخ چت

یادمان باشد در این بهر دورنگی و ریا

دگر حتی طلب آب ز دریا نکنیم

یادمان باشد اگر از پس هر شب روزیست

دگر آنروز پی قلب سیاهی نرویم

یادمان باشد دگر لیلی و مجنونی نیست

به چه قیمت دلمان بهر کسی چاک کنیم؟؟

یادمان باشد اگر این دلمان بی کس شد

طلب مهر زهر چشم خماری نکنیم

یادمان باشد از امروز جفایی نکنیم

گر که در خویش شکستیم صدایی نکنیم

خود بسازیم به هر درد که از دوست رسد

بهر بهبود ولی فکر دوایی نکنیم

جای پرداخت به خود بر دگران اندیشیم

شکوه از غیر خطا هست،خطایی نکنیم

و به هنگام عبادت سر سجاده عشق

جز برای دل محبوب دعایی نکنیم

یاور خویش بدانیم خدا یاران را

جز به یاران خدا دوست وفایی نکنیم

گله هرگز نبود شیوه دلسوختگان

با غم خویش بسازیم و شفایی نکنیم

یادمان باشد اگر شاخه گلی را چیدیم

وقت پر پر شدنش ساز و نوایی نکنیم

پر پروانه شکستن هنر انسان نیست

گر شکستیم ز غفلت من و مایی نکنیم

دوستداری نبود بندگی غیر خدا

بی سبب بندگی غیر خدایی نکنیم

مهربانی صفت بارز عشاق خداست

یادمان باشد از اینکار ابایی نکنیم

      
   
3/17/2017 6:40:51 PM